KİLİSEMİZ
İman Bildirgesi


Tek Tanrıya inanıyoruz, Babaya, herşeye kadir olana, herşeyi yaratana, göğü ve yeri, görünen ve görünmeyen dünyayı.

Ve tek olan Rab İsa Mesihe, öncesizliklerden beri, Babanın bağrında olana:

Yaratılmayan, Tanrının özünden doğan Tanrı; ışığın özünden doğan ışık, gerçeğin özünden doğan gerçek.

Biz insanların kurtuluşu için gökten dünyaya geldi, Kutsal Ruh aracılığıyla bakire Meryemden doğarak insan bedeni aldı. Pontius Pilatus’un hükmü altında bizim uğrumuza haça gerildi, acı çekti ve mezara girdi, kutsal yazılar uyarınca
üçüncü gün dirildi ve göğe alındı.

Şu anda Babanın sağında oturmakta, ölüleri ve dirileri yargılamak üzere, görkem içinde tekrar gelecek. Onun egemenliği asla son bulmayacak.

Kutsal Ruha iman ediyoruz, yaşam veren ve Rab olana, Babanın ve Oğlunun özünde bulunana. Baba ve oğula tapınıldığı gibi Kutsal Ruh’a aynı yücelikte tapınıyoruz.

O peygamberler, kutsal ve evrensel kilise aracılığıyla dünyaya konuştu. Günahların bağışlanması için tek bir vaftizi ilan ediyoruz. Ölülerin tekrar dirileceğini ve yeni bir dünyanın gelişini bekliyoruz.

Amin